JABLOŇ:

jabloň


    Člověk narozený ve znamení Jabloně je příjemný, sympatický, srdečný, má velké osobní kouzlo a zřídkakdy bývá vysoký. Vyvolává představu lásky, a to dokonce i tehdy, když o ní ani sám nepřemýšlí. Láska ho zajímá jak teoreticky, tak prakticky. Často se rozhodne pro manželství,přestože nechová k partnerovi žádné hluboké city. To však neznamená konečné odmítnutí citu a lásky, pouze to ukazuje na jeho nestálost. Jestliže potká partnera, který mu vyhovuje, potom jejich manželství bude rájem. V lásce je vždy věrný.
    Je nezištný, není vypočítavý, lehce se stává obětí klamu. Je velice štědrý, daroval by poslední košili, poslední krajíc chleba. Byla by ale chyba myslet si, že je prostoduchý. Kdepak, on jen žije ze dne na den, bez myšlenek na zítřek. Čas od času udělá dluhy a vzápětí na ně zapomene, což je pro něj charakteristické. Raduje se ze života a necítí potřebu nikoho udivovat ani přesvědčovat.
    Nemůžeme ho však chápat jako stvoření lehkomyslné. Je inteligentní, umí se vcítit do pozice druhého člověka, umí naslouchat, myslí logicky a má sklony k vědecké práci. Objem jeho znalostí a vědomostí je velký, nesnaží se však nikoho ohromit, čte a studuje proto, aby uspokojil zvídavost a touhu po vědění. Vědecké teorie ho zajímají stejně jako dobrá kuchyně.
    V emocionální oblasti má rád změny. Stereotypní štěstí bez kazu mu přináší nudu. Měli bychom vědět, že tato bezprostřední žena či sympatický muž rádi vnášejí čas od času do svého poklidného života nějaký problém či komplikaci.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení JABLOŇE: srdečnost, hloubavost.JEDLE:

jedle

    Člověk narozený v tomto znamení je krásný spíše svou chladnou, přísnou krásou, má rád starožitné ozdoby a klenoty, ale také tlumené světlo svíček, parfémy, staré věci, svátky a významné dny. Je však rozmarný, náladový a ne vždy se sním dá lehce vyjít. Je uzavřený, často se i ve velkém kolektivu cítí opuštěný. Nedá se snadno ovlivnit a svůj názor většinou nesděluje. Také se nedá říci, že by byl zvláště hovorný a veselý. Je velice hrdý, houževnatý, vytrvalý při dosahování svých cílů.
    V lásce nachází uspokojení jen velice zřídka. Je velmi náročný a tvrdohlavý. Je si dobře vědom svých předností a kvalit, od života čeká hodně a většinou toho také dosáhne. Stává se mu, že se bezhlavě zamiluje a potom pro něj celý okolní svět přestává existovat. Jeho láska může být bez hranic.
    Je výjimečně chytrý, má analytické schopnosti a vědecké sklony, bohužel ne vždy dosáhne v práci úspěchu. Někdy pracuje v oblasti, která nemá nic společného s jeho zálibami. Pracuje poctivě a spolehlivě a dosahuje určitých výsledků hlavně díky svědomitosti a pedantičnosti. Pokud se musí rozhodnout, vybírá si zpravidla to nejobtížnější řešení. S oblibou vytváří obtížné situace pro sebe i pro druhé.
    Je ušlechtilý, vždy se na něj můžete spolehnout. V žádné situaci neztrácí soudnost, rozum, naději a víru. Je povznesený nad nepodstatné věci. Před dílčím vítězstvím dává přednost celkovému úspěchu.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení JEDLE: logické myšlení, houževnatost, uzavřenost.JILM:

jilm

    Člověk narozený v tomto znamení je velký, urostlý a krásný. Je velmi přitažlivý pro okolí, ale má v sobě něco, co ostatním brání ve sblížení s ním. Nepečuje o sebe, obléká se jednoduše, často se nemůže rozloučit se starým, vytahaným, oblíbeným svetrem. Jilm není náročný a nepřidělává si problémy. Je klidný a vyrovnaný. Jeho nejzřetelnějším nedostatkem je pomalost. Má ještě jednu nepříliš dobrou vlastnost - sklon k moralizování.
    Přestože to není vidět, má slabé zdraví. Je přímé a otevřené povahy, každého odzbrojí svou dobrosrdečností. Věří v lidskou dobrotu. Věc, kterou obhajuje, je vždy ušlechtilá a on věří, že dříve či později dosáhne uznání. Silněji než jiní prožívá neúspěchy. Umí udělat velmi mnoho pro své blízké, má cit pro odpovědnost a povinnost.
    Miluje vášnivě, dokonce může být prudký a ohnivý. Pokud si dobře vybere partnera, bude schopen vytvořit v rodinném životě takové podmínky, že vztah přetrvá i diamantovou svatbu. Velice rád komanduje a velí, podřizuje se jen výjimečně. Dokáže ovlivnit druhé a nezřídka svého vlivu využívá. Je velmi obratný v jednání s lidmi. Jeho požadavky jsou stejně velké jako láska, kterou sám dává.
    Chovejte se k němu trpělivě, zaslouží si to. Má zdravý úsudek a šikovné ruce. Vyznačuje se bystrostí, zdravým rozumem, konkrétním a praktickým jednáním. Má smysl pro humor, který ho často v životě zachrání a pomáhá mu zvláště v okamžicích zklamání.
    Jeho život bude příjemný a bez otřesů, tedy takový, jaký si sám přeje.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení JILMU: dobrosrdečnost, zodpovědnost, smysl pro humor.BŘEČŤAN:

břečťan

    Člověk narozený v tomto znamení je urostlý, silný, má vypěstovanou postavu a jednoduché pravidelné rysy. Je v něm však cosi drsného, něco z přírody. Obléká se elegantně, ale má v sobě něco z člověka nezkaženého civilizací. Spokojí se s málem a umí se přizpůsobit situaci. Může žít v jakýchkoliv podmínkách a být šťastný. Rychle dosáhne zralosti a samostatnosti.
    Nepřikládá význam úspěchu v životě, nehoní se za slávou a za penězi. Jediné, co si přeje, je být šťastný. Snaží se vyhnout všemu, co by přineslo problémy. Má rád letní procházky, zvířata a lov. Přestože ho můžeme vidět i na lodičce, jak přemýšlí nad udicí, nemá rád samotu. Snaží se uspořádat si život tak, aby byl obklopen početnou rodinou nebo (v mládí) stálou společností přátel. Není sentimentální. Dá se říci, že je poněkud drsný, ale není bez citu. Je tvrdý, ale současně i klidný. Ve společnosti je příjemný a oblíbený, jeho přítomnost působí uklidňujícím dojmem.
    Břeč'tan velice rád sní a raději se nechá unášet životem, než aby jej organizoval. Většinu času je ponořen do snů, vyhýbá se ostrým diskusím. Právě přizpůsobivost jeho povahy k němu ostatní přitahuje. Je nedostižně věrný - své lásce, přátelství i vzpomínkám, a jestliže někomu věnuje svůj cit, pomůže mu v případě potřeby v čemkoliv a kdykoliv.
    Je všestranně zaměřený, má široký rozhled. Jeho oblíbenou činností jsou promyšlené, jasné a srozumitelné úvahy o rozmanitých tématech. Jeho život většinou plyne klidně a spokojeně mezi těmi, které miluje.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení BŘEČŤANA: věrnost, inteligence, vyrovnanost.


OSIKA:

osika

    Dekorativnost, krása a ztepilost postavy jsou pro člověka narozeného v tomto znamení charakteristické již od mládí. S věkem si však přidělává problémy - je velice citlivý k běhu času, příliš brzy se začíná bát stáří. Pouze dobrý vliv jeho okolí mu může pomoci, proto si musí dávat pozor a velice opatrně vybírat lidi, se kterými se bude stýkat.
    Také by měl zachovat opatrnost při změně pobytu, ne každé prostředí je pro něj vhodné. Cítí se špatně v malých prostorách a nemá rád samotu. Rád se obklopuje přáteli, ale trápí se přítomností lidí, které si sám nevybral. Velmi citlivě vnímá omezování svobody a lehce upadá do pesimismu. Snaží se nedávat to najevo, ale nikdo nemůže tento fakt přehlédnout.
    Je citlivý na sebemenší nepříjemnosti a dokonce maličkosti jej mohou vyvést z rovnováhy. Čas od času se uzavírá sám do sebe, což se mu ale většinou daří skrývat.
    Odvaha a hrdost mu pomáhají překonat nejsložitější úkoly a na jeho obličeji velice zřídka uvidíme neklid. Ti, kteří jej málo znají, ho považují za osobu veselou a klidnou.
    Není materialista, má sklony k altruismu, ale nezapomíná myslet na budoucnost. V manželství bývá přecitlivělý a nezávislý. Jeho zbraní v manželském životě a partnerských střetech bývá lhostejnost, doplněná o úsměv a žert. Někdy s k partnerovi chová nevlídně a nepřátelsky.
    Je inteligentní, mimořádná bystrost a schopnost kritického myšlení může někdy ovlivnit jeho ambice. Mnoho osik můžeme potkat mezi lékaři.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení OSIKY: nezávislost, inteligence, sklony k pesimismu.
TIS:

tis

    Člověk narozený v tomto znamení je rozložitý, mohutný, vyvolává dojem solidní a pěkné rostliny. Bez problémů se přizpůsobí jakýmkoliv podmínkám. Pravda, také občas sní o pohodlí, ale v případě potřeby může nocovat pod šírým nebem. Má pevné zdraví. Všude se cítí jako doma a neví, co znamenají slova plachost, nesmělost, bojácnost. Je dynamický, sebejistý, nutí ostatní, aby s ním vždy počítali, současně však nemá rád vtipy o sobě.
    Rád udivuje a překvapuje okolí, touží být středem pozornosti a je připraven ke všemu, co mu v jeho snahách pomáhá. Myslí si, že právě on musí o všem rozhodovat a mít poslední slovo. Efektně řeší nejsložitější úkoly a problémy. Nevidí nebezpečí ani jej nepředvídá a má velký talent zaplétat se do neočekávaných situací, naštěstí z nich však umí lehce vyváznout. Je hrdý, samolibý, ješitný, přímý, přitom je nenapravitelný optimista, což ho často nutí k neopatrným skutkům jak v pracovním, tak i v soukromém životě. Má sklon k nezvyklým řešením. Tělem i duší se dokáže oddat poslání, které si sám vybral, a proto je mezi lidmi narozenými v tomto znamení nejen mnoho hrdinů, ale i mučedníků.
    Někdy se nechá ovládat jinými lidmi, ale i sám může ovlivnit ostatní, neboť na ně působí svým příkladem.
    Je velice houževnatý a domnívá se, že má vždy a ve všem pravdu.
    Je citlivý, vnímavý a sentimentální - k partnerovi se může připoutat navždy a je to potom láska s velkým L. Je inteligentní a má schopnost komplexně chápat problémy. Překvapující je rychlost, s jakou přemýšlí a přijímá rozhodnutí. Nezřídka projevuje umělecké sklony, převážně v oblasti hudby. V každém případě se vyznačuje vysokým smyslem pro rytmus.
    Je přímo zrozen pro dobrodružství, většinou vede rozmanitý pracovní život.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení TISU: impulsivnost, optimismus, rozhodnost.
BOROVICE:

borovice

    Člověk narozený v tomto znamení má nádhernou postavu a umí zdůraznit své přednosti. Má rád svůj dům, cenné věci, hezký interiér. Ví, co chce, a nestačí mu to, co mu život dává sám. Není v něm pokora, je schopen plánovat a přizpůsobovat podmínky svým potřebám.
    Je odvážný, odpor vítá se vztyčenou hlavou a nedovoluje smůle, aby nad ním zvítězila. Díky smělosti a umění riskovat jde vždy kupředu. V práci je schopen slavit úspěchy, nezávisle na činnosti, kterou si vybere.
    Člověk - Borovice se vyznačuje houževnatostí, s níž kráčí po zvolené cestě a ze které je velice těžké ho svést. Je podnikavý, rychle se rozhoduje a své rozhodnutí neméně rychle uskutečňuje.
    Je příjemný a milý, ale vlastní spokojenost a pohodlí je mu nade vše. Neúspěchy jiných mu nebrání v klidném spánku, přestože někdy o nich mluví se soucitem. Pouze v jenom projevuje slabost - v lásce. Je citlivý a impulsivní, lehce se zamiluje. Má zdravý rozum a logické myšlení, je dobrý organizátor, umí vynaložit nezbytné úsilí pro dosažení svých cílů. Z jakýchkoliv nepříjemností, dokonce i milostných, dokáže vyjít se ctí. Znamení Borovice je velice příznivé pro ženy.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení BOROVICE: odvaha, důslednost, organizační schopnosti.
VRBA:

vrba

    Svou melancholickou krásou je Vrba velmi přitažlivá a zvláštní. Zejména je-li Vrba žena, má v sobě cosi tajemného. Má plno nepochopitelných přání a neurčitých myšlenek, které často není ani ona sama schopna definovat.
    Člověk narozený v tomto znamení je velmi citlivý, miluje sluneční svit, teplo a pobyt u vody. Reaguje na všechny vůně a chutě. Jako nikdo jiný umí užít chvilkových radostí a neodříká si žádnou z nich. Bylo by chybou věřit jeho krotkosti, kterou se projevuje navenek. Ve skutečnosti je rozhodný, podnikavý, dobře ví, co chce. Nikdy nikomu nic nevnucuje, protože má k druhým respekt a úctu a necítí ani potřebu, ani chuť někoho "komandovat". Je v něm i něco z básníka. Své melancholické nálady vyplývající z Rychle plynoucího života a přibližujícího se stáří nebere příliš vážně. Většinou bývá velmi obtížným partnerem, protože se nedokáže přizpůsobovat a nemá rád kompromisy. Jeho bezbrannost a bezmocnost je ve většině případů spíše výrazem taktiky. Občas kvůli rozptýlení (a někdy i vlastní výhodě) ze sebe dovede velice dobře udělat slabého tvorečka, což v praxi znamená, že se v životě dovede velice dobře ubránit.
    V citech je spíše romantický a sentimentální. Do citových vztahů vnáší poetický nádech, nemá rád všední, bezbarvé city. Má umělecké vlohy, intuici a bohatou představivost. Někdy bývá dobrým psychologem, což mu při určité míře prozíravosti pomáhá uhodnout myšlenky a přání ostatních. Jeho život by mohl plynout úplně klidně, kdyby neměl přílišné sklony k milostným strádáním.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení VRBY: bohatá představivost, citlivost, nepřizpůsobivost.

OLŠE:

olše

    Člověk narozený v tomto znamení je mimořádně okouzlující a umí toto své kouzlo využít. Komukoliv může zamotat hlavu. Sní o stabilním, zabezpečeném životě plném pohodlí a často si neuvědomuje, že toto všechno pro něj nemá příliš velký význam. Lehce se přizpůsobuje jakýmkoliv podmínkám. Stačí, aby měl stan, a je schopen vytvořit atmosféru domácího pohodlí.
    Na první pohled je klidný a dokonce trochu nerozhodný, mlčenlivý a ustrašený. Velmi často se však stává, že projde celým životem s pocitem nudy. Právě nuda je jeho úhlavní nepřítel. Je ovšem pln rozporů a je velice složité ho "prokouknout". Je velmi sympatický, stýkat se s ním je příjemné a v každém, kdo se s ním setká, zůstane pocit duševního obohacení. Vždy vás pozorně vyslechne, s úctou se chová ke svým bližním, nesnaží se jimi manipulovat. Lidi ho mají rádi dokonce i tehdy, vědí-li, že se na něj nemohou spolehnout.
    Je praktický, vynalézavý a přesný, má technické vlohy. Jestliže potká na cestě životem spřízněnou duši, vrátí mu manželská láska vyrovnanost a zbaví ho vnitřních rozporů. Současně má silně vyvinutý smysl pro vlastní důstojnost. Bývá velmi žárlivý, často bezdůvodně.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení OLŠE: družnost, všímavost.

LÍSKA:

líska

    Člověk narozený v tomto znamení je většinou slabý a nevzhledný. Nesnaží se doplňovat názory jiných o své vlastní mínění. Seznámíte-li se s ním ale blíže, nelze nepodlehnout kouzlu, které z něho vyzařuje, a nemůžete přehlédnout jeho originální myšlení.
    Spokojí se s málem, přizpůsobí se jakýmkoliv životním podmínkám a všechno chápe. Jestliže chce, tak se dokáže zalíbit, umí také donutit ostatní, aby ho milovali. Dokáže být hodný, moudrý, trpělivý, ale i nebezpečný, zlý a škodolibý. Všechno je v něm protikladné - bílé nebo černé. Vše záleží na jeho momentální náladě nebo vlastním rozmaru. Jestliže se s někým sblíží, udělá vše, aby mu ulehčil život. Ale mějte se na pozoru, pokud jste nezískali jeho sympatie!
    Přestože je skromný a zdrženlivý, nikdy nikde neprojde bez povšimnutí. Je velmi originální, život bere jinak než ostatní. Dokonce i když miluje, vyvolává často neklid. Je schopen uhodnout nejtajnější myšlenky, navrhnout nečekaná řešení, chová se tak, že od něho můžete čekat cokoliv. Bývá nevyrovnaný, může být iniciativní a může také vše hodit za hlavu a nechat se unášet proudem. Uvědomuje si to, dokonce i tehdy, jestliže se sám považuje za osobu velmi rozvážnou a prozíravou.
    V lásce může být nejmilovanějším a nejtrýznivějším partnerem. Často mění nálady. Vezměte si ho, pokud se nebojíte riskovat. I v případě, že život s ním vám nepřinese klid, bude velmi vzrušující.
    Má široké znalosti, snadno se učí a dosahuje všeho neobyčejně rychle a lehce. Záleží jen na jeho dobré vůli, využije-li svých znalostí plně a s užitkem.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení LÍSKY: schopnost logického myšlení, Rozvinutá intuice a fantazie.


JEŘÁB:

jeřáb

    Člověk narozený v tomto znamení skrývá za křehkým zevnějškem silnou povahu. Je milý a okouzlující, můžeme ho již z dálky poznat podle lehké chůze. Úsměv mu prakticky nemizí z tváře, ani ne tak z důvodu vnitřního veselí jako spíše díky sebeovládání. Umí zdůraznit své přednosti, rád se pěkně obléká, má dobrý vkus.
    Rychle si zvyká na změny okolí. Rád dělá svým přátelům a známým radost, dokonce i na svůj úkor. Vůbec není sobecký. Je samostatný a jen občas zaujme pozici závislého jedince. Velký pocit zodpovědnosti ho nutí pociťovat vinu za všechno, co se stane. Jednání s ním je obtížné a vzájemné vztahy složité. Chybí mu jednoduchost.
    Vyznačuje se velkou citlivostí k vnějším vlivům, loajalitou a přívětivostí, má rád hezké věci. Vždycky se na něj můžete spolehnout. Někdy bývá naivní a nechá se zneužívat. V lásce dává mnoho, současně však také hodně žádá. City stále prověřuje. Nelze ho zklamat, to neodpouští. Nezklame vás ani nepodvede. Jeho osobní život je velmi bohatý, ale má plno starostí o budoucnost. Je velmi moudrý. Stává se však, že některé své plány nerealizuje, protože se příliš zdrží řešením běžných, každodenních problémů.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení JEŘÁBA: ohleduplnost, citlivost, zodpovědnost.
JAVOR:

May09_15

    Člověk narozený v tomto znamení je svědomitý, upravený, někdy trochu koketní. Často bývá tam, kde se děje něco zajímavého. Sleduje módní trendy. Nepatří ke všedním osobnostem, má plno energie a elánu, je neúnavný. Javor je vždy na úrovni. Přestože je ve své podstatě nesmělý a zdrženlivý, může dělat i riskantní závěry, jejichž zdrojem není jen materiální hledisko, ale spíše životní zájem. Nevysedává doma, rád poznává nové lidi- Má dar vyvolávat v lidech upřímnost. Nemusíte se však bát, pokud jste se mu s něčím svěřili. Nikdy neodsuzuje cizí jednání a nemluví o cizích tajemstvích.
    Většinou má plno plánů, velmi často extravagantních. Má rád jakékoliv novinky, s nadšením hájí nové plány, ale jen zřídkakdy realizuje vlastní projekty. To mu však nebrání, aby nezískal uspokojení ze své široké činnosti. Má v sobě i kapičku cynismu. Nevadí mu, co o něm říkají ostatní, naopak je rád, pokud se o něm hovoří.
    V lásce je to s ním složité, protože se často chová nepředvídatelně. To ovšem neznamená, že by nemohl najít štěstí, jestliže potká partnera s podobným myšlením a vkusem. Uvažuje jasně, je prozíravý. I když má hodně problémů, nechybí mu představivost a intuice. Má všestrannou povahu.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení JAVORU: živá povaha, smysl pro humor, schopnost dedukce.VŘES:

vřes

    Člověk narozený v tomto znamení si zakládá na stylu, jemných a vybraných způsobech, ale je nesmělý. Je rozporuplný - bývá rozmarný, agresivní, sobecký, na druhé straně však může být i pohostinný, příjemný, odvážný. Může být tolerantní a věrný a zároveň i nesnášenlivý a nestálý. Nikdy nevíte, co udělá a neodhadnete, jak s ním máte jednat.
    Bez příčiny dává i bere svou lásku a přátelství. Někdy se sám trápí a klidně nechá ostatní, aby se také trápili. Vždycky musí zkomplikovat situaci. Sužuje ho potřeba projevit vlastní výjimečnost, je žárlivý a přívětivý a vůbec se vyznačuje nevyvážeností a nevyrovnaností. Jestliže ho máte rádi nebo s ním jste v přátelských vztazích, musíte stále očekávat něco neobvyklého. Dokážete-li odolat jeho vlivu, můžete se s ním sblížit. V opačném případě vás zcela ovládne.
    V životě umí být velkolepým stratégem. Dobře odhadne všechny důsledky svého jednání, dovolí si uskutečnit i záludné a zákeřné plány a vůbec neztrácí čas zbytečnými výčitkami svědomí. Velmi často překvapí okolí rychlostí svého jednání. Výjimečně se můžeme setkat i s tichým a nenápadným Vřesem.
    Snaží se, aby jeho život nebyl všední. Nebojí se riskovat, nesnaží se zalíbit ostatním, neuznává kompromisy, nechodí po vyšlapaných cestách. Má mnoho přátel, současně však i stejné množství nepřátel. Myslí si, že se může spoléhat pouze sám na sebe, a snaží se uchovat si vlastní nezávislost. Je to tvor, kterého si nemůžete nevšimnout a se kterým musíte počítat.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení VŘESU: rozhodnost, všímavost, odvaha.
TRNKA:

trnka

    Člověk narozený v tomto znamení je čilý, živý, společenský, často bývá středem pozornosti. Obyčejně se právě od něho očekává, že vytvoří nenucenou atmosféru ve společnosti. Všem se zdá vyrovnaný, veselý a bez životních problémů. Pouze ti nejbližší vědí, jak je ve skutečnosti citlivý a jak prožívá zklamání. I když se to snaží skrývat, je od narození pesimista. Rozvaha a moudrost ho vedou k opatrným a prozíravým činům.
    Jako nikdo jiný vidí přednosti diplomacie a umí vytvářet harmonické vztahy s ostatními. Bohužel se tyto přednosti méně často vyskytují v jeho vlastním domě. Zde hledá uspokojení své touhy po samostatnosti. Nerad se cítí omezován, povinnosti ho skličují, přestože se jim vždy podřizuje. Není mu cizí pocit odpovědnosti, který v něm ovšem někdy vyvolává pochmurnou náladu.
    Život s ním v manželství není nejlehčí, protože brzy zklame a potom začne být zaujatý. Má rád děti a dobře se mezi nimi cítí. Nečeká mnoho od života, ale do dětí vkládá velké naděje. Nejsložitější otázky jim dovede vysvětlit jasně a jednoduše, dělá to starostlivě a uvážlivě. Děti mu v životě přinášejí největší radost a uspokojení. Není materialista, ale přesto vydělává slušné peníze. Nebojí se práce, jeho inteligence a hloubky myšlení si nadřízení vysoko cení.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení TRNKY: rozvážnost, inteligence spojená s fantazií, zodpovědnost.
HLOH:

hloh

    Člověk narozený v tomto znamení je velmi krásný, dá se dokonce říci, že je dekorativní, nesnaží se však okolí ohromit svou přitažlivostí. Potřebuje prostor, je plný života a síly. Má vrozený cit pro spravedlnost, každé její porušení je pro něho stimulem k protestu. Je ochoten hájit svou pravdu všemi způsoby a nehledí přitom na následky. Nepříznivě přijímá vypočítavost, různé taktické a diplomatické lsti a léčky, a tím si proti sobě staví neúmyslně dost lidí.
    Nedostatek pružnosti v jednání s druhými lidmi vede k tomu, že střídá různé druhy činnosti a okusí mnoho zklamání, která si dlouho pamatuje, protože je velmi citlivý. Je pilný a vytrvalý, není však paličatý. Je opatrný a díky tomu většinou nemá materiální problémy. Velký význam přikládá morálním pravidlům, má sklony k puritánství, přestože někdy bývá smyslný. Nečekaně se v něm objevuje vztah k životnímu pohodlí. Někdy budí dojem nepřipravenosti k životu, ale to je jen následek nepřízně osudu a nedostatku důvěry k druhým i k sobě samému.
    Někdy bývá tvrdohlavý, a pak nenalézá u druhých pochopení, navíc často využívá pomoci nesolidních lidí. Možná je to spojeno s jeho touhou šokovat své okolí. vyžaduje mnoho lásky, ale sám může milovat pouze jednou v životě. proto těžko hledá štěstí. Silná touha po lásce a současně obavy, že nemusí být milován, značně komplikují jeho vztahy s partnerem. Jeho komplexy se projevují ve vyzývavém chování, ale pro okolí jsou často nepochopitelné.
    Je nadaný, bystrý, přesný, ale má sklony ke snění a filozofickému hloubání. Je závislý na svém okolí. K úplnému rozvoji schopností dojde pouze tehdy, nachází-li u svých blízkých pochopení a porozumění.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení HLOHU: smysl pro spravedlnost, citlivost, inteligence.
JASAN:

jasan

    Člověk narozený v tomto znamení je krásný, příjemný, elegantní, má pěknou a mohutnou postavu. Líbí se sám sobě. Žít s ním však není vůbec jednoduché. Má temperamentní povahu a je velmi náročný. Chce, aby se o něho druzí starali, aby uvažovali a žili tak, jak se líbí jemu, a dělá jen to, co sám chce. Protože je značně samostatný a nezávislý, ne všichni ho mají rádi.
    Směje se životním problémům, což budí dojem nezodpovědnosti a slabé vůle. To je však pouhé zdání. Jasan dobře ví, co chce, a ještě lépe ví, co nechce. Je samolibý, ješitný ve všem, co se týká jeho vlastního úspěchu a blahobytu.
    Ve snaze o vlastní štěstí je natolik sobecký, že může rozdupat vše, co mu překáží v cestě k cíli. Je to sobec, ne však lakomec. Je štědrý, o všechno se dělí. V lásce se však projevuje úplně jinak - je obezřetný, opatrný, stálý, prozíravý - v této oblasti má Jasan největší úspěchy a umí si dobře vybrat, zvážit všechna pro a proti. Jeho manželství z lásky bývá současně i manželstvím z rozumu. Zřídkakdy se mýlí a vynakládá velké úsilí na vytvoření hezkého rodinného života, což se mu většinou daří. Jeho myšlení je založeno v první řadě na intuici. Je originální a plný fantazie. Stejně jako Jeřáb, Vrba a Vřes má i Jasan neobyčejný dar vcítit se do pocitů jiných lidí. Často a rád si hraje na proroka, a pokud se jeho předpovědi vyplní, jeho sláva se šíří a roste.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení JASANU: prozíravost, nezávislost, sebevědomí.

HABR:

May09_20

    Člověk narozený v tomto znamení je hezký, ale bez zvláštního kouzla. V mládí bývá dokonce krásný, tuto krásu však s postupem času ztrácí. K okolnímu světu se chová shovívavě. Je to estét, jeho pozornost však upoutá spíše forma než obsah.
    Má výrazný sklon k disciplině a poslušnosti. Má rád úspěchy, sní o odměnách a uznáních, touží po obdivu druhých. Nejraději se podřizuje zavedeným pravidlům, a proto zřídkakdy projevuje iniciativu. Jeho rozhodnutí doprovází strach, že udělá chybu. Přitom má vyvinutý cit pro odpovědnost a spravedlnost. Nerad ustupuje ze všeobecně platných pravidel, nerad opouští přímou, prošlapanou a prověřenou cestu. K novým nápadům se chová opatrně, ovšem současně je odpůrcem výroků typu :"...ale vždyť je to jedno!"
    V lásce je poctivý, cit považuje za věc velmi vážnou. Je to milý a příjemný partner. Pokud mu však osud připraví volbu mezi láskou a povinností, většinou si vybírá druhou možnost.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení HABRU: zodpovědnost, disciplinovanost, smysl pro tradiční hodnoty.
RÉVA:

réva

    Člověk narozený v tomto znamení je velice choulostivý. Nevyznačuje se zvláštní krásou, ale nikde nezůstává nepovšimnut. Je citlivý, někdy mívá i určité komplexy, a proto se často ve společnosti necítí dobře. Potřebuje životní prostor a teplo. Uvadá v nepříznivých podmínkách, potíže překonává s obtížemi, je stále citlivější a plný hořkosti, jeho ochranný systém slábne a musíme být velmi pozorní, abychom ho nezranili.
    Má vysoce vyvinutý cit pro rodinu. Pociťuje nutnost stálého kontaktu se svými blízkými, a to dokonce i v případě, jestliže to nejsou schopni ocenit a splnit jeho naděje. Má potřebu stálosti a jistoty, přestože se sám zvláštní stálostí nevyznačuje.
    Má mimořádně citlivou a zranitelnou povahu. Často za to platí klidem duše a radostmi života, tím spíše, že projevuje odpor vůči všem svodům. Ačkoliv je především v myšlenkách nestálý, snaží se přesně plnit každodenní povinnosti. Můžete se na něj plně spolehnout. Pracuje pilně, přestože je v hloubi duše líný. Je impulsivní a pln dobrých záměrů, život však tráví stálým bojem s vlastními slabostmi.
    Je realista, vždycky iniciativní a podnikavý. Je opravdovým pokladem pro své blízké. Patří k těm, s nimiž stojí za to vstoupit do svazku manželského. Nečekejte však od něho zázraky, nepatří k romantickým milencům. Prosté city cení víc než "nějaké fantazie".
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení RÉVY: přehnaná citlivost, důkladnost.
DUB:

May09_11

    Člověk narozený v tomto znamení je plný života, síly a krás, nemá v sobě nic křehkého. Pohyby má majestátní a důstojné, vzbuzuje v lidech úctu svým solidním vzhledem. Je absolutně zdravý, což je konkrétně v jeho případě velmi důležité, protože nesnáší bolest a nemoci. Při pohledu na krev zpravidla omdlévá.
    Je velmi odvážný, ale jeho odvaha nevychází ani tak z duchovních kvalit jako spíš z nadměrné hrdosti. Nechce, aby ho ostatní považovali za zbabělce, a reaguje často ostřeji, než je třeba. Umí se ovládat, má silnou vůli, neopouští rozdělanou práci a obvykle dosáhne vytčeného cíle. Bohužel má jeho neústupnost i stinné stránky: Dub se neumí přizpůsobovat, a to mu přináší problémy. Dosáhl by určitě více, kdyby byl lepší diplomat.
    Je více než nezávislý. Nesnáší žádná omezení, na druhé straně si však váží názoru jiných a ctí jejich nezávislost. Je přívětivý a pohostinný, věrný v přátelství, ale ne vždy bývá takový i v lásce. Je obětí stále nových zájmů, představuje nestálou osobnost, přesvědčenou, že "teď už je to navždy". V manželství se může časem uklidnit.
    Stojí nohama pevně na zemi. Nesnaží se o dosažení změn a s nevolí přijímá všechny změny, které nastanou přičiněním někoho jiného. V jádru je Dub konzervativní. Přestože je čas od času schopen nezištných skutků, vždy pamatuje na vlastní užitek a všechnu pozornost soustřeďuje na své problémy. Cizí život ho nezajímá.
    Zajímá se o konkrétní věci, myslí jasně a věcně, je to člověk činu, ale ne bez intuice. Patří k lidem, kteří vždy hájí své zájmy. Svým blízkým většinou zajistí život na potřebné úrovni.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení DUBU: rozhodnost, praktické myšlení, organizační schopnosti.
BŘÍZA:

bříza

    Člověk narozený v tomto znamení je přizpůsobivý, delikátní, taktní a zdrženlivý, milý ve společném životě. Nikdy nezneužije ničí pomoc a ochotu. Nikomu nevnucuje své sympatie a nálady.
    Jeho skromnost se blíží až puritánství, ale nikdy nemoralizuje. Má cit pro míru a je snášenlivý, nesnáší pouze jedno - vulgárnost. Rozkoš a jakékoliv předvádění jsou mu cizí, nemá v sobě ani zrníčko snobismu. Nejraději by žil na vesnici, může si však zvyknout na každé místo, jenom musí mít možnost klidně pracovat - a pracuje rád.
    Skromná a jemná povaha určuje jeho sklony k lásce s klidným průběhem. Je sentimentální, ale nebojí se vášnivých citů. Bývá loajální a věrný, doma umí vytvořit útulnou atmosféru. Stává se, že do manželství vstupuje poněkud ukvapeně, nikdy toho však nelituje.
    Zpravidla bývá mimořádně inteligentní, síla jeho obrazotvornosti a vynalézavosti vskutku nemá hranic. K práci vždy přistupije tvůrčím způsobem. Tato schopnost spojená s pracovitostí mu všude otevírá dveře.
    Přestože může dělat všechno, největších úspěchů dosahuje v oblasti umění. Je málo společenský, což je jediný nedostatek. Nepřitahuje ho světský život ani kontakty s vlivnými lidmi. Často bývá šťastný, od života chce velmi málo, stačí mu pouze blízkost milovaného člověka a dobrá knihovna.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení BŘÍZY: vlídnost, inteligence, skromnost.CESMÍNA:

Cesmína

    Člověk narozený v tomto znamení je nevysoký, má určité kouzlo. Často ho trápí revmatismus, proto velmi miluje slunce a trpí při jeho nedostatku. Je vyrovnaný, klidný, není v něm nic agresivního, což pramení z neochoty komplikovat si život. Umí být snášenlivý, ačkoliv má vlastní názory na život. Připouští možnost vlastního názoru i u jiných. Nikdy se neplete do cizích záležitostí.
    Často působí natolik odtažitě, že ho lze lehce obvinit z lhostejnosti, v žádném případě ale lhostejný není! Naopak, v případě potřeby se na něj kdokoliv může obrátit s žádostí o pomoc.
    V žádné situaci mu z tváře nezmizí úsměv. Umí se totiž ovládat, ale především je to tím, že považuje za nesmyslné ničit si nervy. Má schopnost přenášet vlastní klid i na své okolí.
    Ačkoliv je dobrosrdečný, má tolik zdravého rozumu, že nikomu nedovolí této vlastnosti zneužít. Vyznačuje se vrozeným citem pro spravedlnost. Všechno chápe a umí se vcítit do situace druhého člověka. Proto ho lidé milují a cení si ho, přestože on sám nedělá nic, aby udělal na druhé dojem. Naopak, ve společenském styku je zdrženlivý.
    Snaží se nebýt žárlivý, ctí nezávislost partnera, dokonce i tehdy, když kvůli tomu musí mlčky trpět. Stává se, že dělá dalekosáhlé ústupky, může se dokonce zřeknout své lásky. Ale to vůbec nelze chápat jako slabost a pokoru - je to způsobeno jenom tím, že je pro něj opravdu nejdůležitější klid.
    Vyznačuje se vysokou inteligencí, mnoho času tráví přemýšlením a úvahami, rád čte, učí se a rozšiřuje si obzory. Přestože se o to nesnaží, přitahuje pozornost a někdy se stává významnou osobností. Patří k lidem, kteří svému okolí přinášejí klid a štěstí a zanechávají po sobě dobré vzpomínky.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení CESMÍNY: stálost názorů, dobrosrdečnost, smysl pro spravedlnost.BUK:

buk

    Člověk narozený v tomto znamení je urostlý a krásný. Dožívá se vysokého věku a zachovává si přitom všechny vlastnosti charakteristické pro mládí. Dokáže se udržet v dobré formě, má pěknou postavu, pružné pohyby. Vždy je upraven, někdy bývá trochu koketní.
    Dosahuje úspěchů v jakékoliv oblasti, prokazuje obratnost a šikovnost v každé situaci. Má plno různých plánů a nápadů, které umí úspěšně raelizovat. Nenechá se odradit od zvolené cesty, umí si dobře zorganizovat život.
    Někdy na něho přijde období štědrosti, ale většinou se chová střídmě a pozorně organizuje svůj rozpočet. Nerad se dělí o svůj majetek, s penězi hospodaří rozumně.
    Má mnoho solidních vlastností, vždy zvažuje všechna pro a proti, nikdy se nespoléhá na náhodu. V lásce mu chybí fantazie. Je to ideální manžel (manželka). Snaží se mít děti, příkladně vést svůj dům, dobře trávit dovolenou. Ve zralém věku může zažít jedno nebo dvě dobrodružství, ale je to způsobeno nejčastěji snahou dokázat si, že je ještě mladý, přitažlivý a svěží.
    Je inteligentní, má organizační schopnosti a zdravý úsudek. Je výrazný materialista. V první řadě chce být bohatý a teprve potom - pokud to půjde - šťastný.
    Hlavní charakteristické rysy lidí narozených ve znamení BUKU: nápaditost, organizační schopnosti, smysl pro realitu.